Tromsø Trafikkompetanse
Trafikkundervisning - Opplæring - Rådgivning - Sjåførutleie

Kursansvarlig: Trafikkrådgiver Alf Arne Øvergård

Alf Arne
  • 37 år som politi og spesialetterforsker av trafikkulykker, rådgiver for påtalemyndigheten, instruktør og opplæringsansvarlig innen trafikktjeneste og etterforskning i politiet, instruktør ved Politihøgskolen og sakkyndig i rettsforhandlinger relatert til trafikk. Lang fartstid som godkjent instruktør og utrykningssjåfør på politiets MC.
  • Fagbrev som bilmekaniker
  • Pedagogisk utdannelse ved Høgskolen i Tromsø
  • Utdannelse fra Statens trafikklærerskole.

  Godkjent som kursansvarlig og instruktør for:

  • Etterutdanning av yrkessjåfører – kode 95
  • Arbeidsvarsling på vei
  • Utrykningskjøring - kode 160
  • ADR - transport av farlig gods på vei
 

Vi benytter følgende kurssted, i moderne og funksjonelle lokaler, for etterutdanning av yrkessjåfører:

  • Maskinentreprenør Jarle Johansen, Skattørvn. 92, 9018 Tromsø
  • TIDE Norge, avd. Tromsø, Gimlevn. 12, 9019 Tromsø

Sted for de øvrige kurs og forelesninger skjer etter kundens ønske.