Tromsø Trafikkompetanse
Trafikkundervisning - Opplæring - Rådgivning - Sjåførutleie

Etterutdanning av yrkessjåfører

35 timer kurs godstransport/persontransport – inkludert servering med varmrett.

  • Pris Tromsø: Kr. 8.800,-
  • Pris Lakselv: Kr 12.000,-
  • En dags utvidelse fra gods til persontransprt – kr. 1.000,-
  • En dags utvidelse fra person til godstransport – kr. 1.500,-

Andre kurs, undervisning, forelesning og etterforskning

Pris etter avtale.