Tromsø Trafikkompetanse
Trafikkundervisning - Opplæring - Rådgivning - Sjåførutleie

Vi tilbyr følgende undervisning:

  • Etterutdanning av yrkessjåfører – godstransport, persontransport, kombinert og en dags utvidelse fra gods til person eller person til gods
  • Arbeidsvarslingskurs for arbeid på og ved vei
  • ADR - transport av farlig gods
  • Sikkerhetskurs for ATV og snøscooter
  • Utrykningskjøring - utdanning og vedlikeholdstrening for utrykningssjåfører
  • MC - oppfriskningskurs og videreutvikling etter en lang vinter
  • Glattkjøringskurs - oppfriskning og oppdatering av kunnskaper for kjøring på glatt føre
  • +65 - for sjåfører som ønsker oppfriskning av sine kjøreferdigheter og oppdatering på de siste trafikkbestemmelser

Kurstider tilrettelegges etter kundens ønske.

Påmelding til aktuelle kurs skjer via vårt skjema på siden “Kontakt oss”.
Oversikt over våre planlagte kurs:
Etterutdanning yrkessjåfører Sted/tidsrom Oppstart 
Godstransport Tromsø - uke 16/17 (22. - 27. apr 2021)
Tromsø - uke 21 (25. - 29. mai 2021)
Kl 0800
Kl 0800
Persontransport Tromsø - uke 18 (4. - 8. mai 2021) Kl 0800
1 dag utvidelse til godstransport
1 dag utvidelse til persontransport
Kombinertkurs (person/gods)
  
Arbeidsvarslingskurs Sted/tidsrom Oppstart
Kurs 1 (grunnkurs)  Digitalt (zoom.us) - uke 17 (28.04.2021) Kl 0800 
Kurs 2 (ansvarshavende)
Kurs 3 (manuell trafikkdirigering)
  
ADR-kurs Sted/tidsrom Oppstart
Grunnkurs    
Klasse 1    
Klasse 7
Tank    
  
Sikkerhetskurs ATV og snøscooter Sted/tidsrom Oppstart
  
Utrykningskurs - kode 160 Sted/tidsrom Oppstart