Tromsø Trafikkompetanse
Trafikkundervisning - Opplæring - Rådgivning - Sjåførutleie

Vi tilbyr følgende undervisning:

  • Etterutdanning av yrkessjåfører – godstransport, persontransport, kombinert og en dags utvidelse fra gods til person eller person til gods
  • Arbeidsvarslingskurs for arbeid på og ved vei
  • ADR - transport av farlig gods
  • Sikkerhetskurs for ATV og snøscooter
  • Utrykningskjøring - utdanning og vedlikeholdstrening for utrykningssjåfører
  • MC - oppfriskningskurs og videreutvikling etter en lang vinter
  • Glattkjøringskurs - oppfriskning og oppdatering av kunnskaper for kjøring på glatt føre
  • +65 - for sjåfører som ønsker oppfriskning av sine kjøreferdigheter og oppdatering på de siste trafikkbestemmelser

Kurstider tilrettelegges etter kundens ønske.

Påmelding til aktuelle kurs skjer via vårt skjema på siden “Kontakt oss”.
Oversikt over våre planlagte kurs:
Etterutdanning yrkessjåfører Sted/tidsrom Oppstart 
Godstransport Tromsø - uke 41 (12. okt - 16. okt 2021)
Kl 0800
Persontransport Tromsø - uke 37 (14. sep - 18. sep 2021) Kl 0800
1 dag utvidelse til godstransport
1 dag utvidelse til persontransport    
Kombinertkurs (person/gods)
  
Arbeidsvarslingskurs Sted/tidsrom Oppstart
Kurs 1 (grunnkurs)    
Kurs 2 (ansvarshavende)
Kurs 3 (manuell trafikkdirigering)
  
ADR-kurs Sted/tidsrom Oppstart
Grunnkurs Tromsø - uke 39 (1. - 3. okt 2021) Kl 0900
Klasse 1 Tromsø - uke 39 (1. - 3. okt 2021) Kl 0900 
Klasse 7
Tank Tromsø - uke 39 (1. - 3. okt 2021) Kl 0900
  
Sikkerhetskurs ATV og snøscooter Sted/tidsrom Oppstart
  
Utrykningskurs - kode 160 Sted/tidsrom Oppstart
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * Forutsetter nok påmeldte til kurs Etterutdanning YSK samme uke